Scroll Top

We leven in een tijd waar vele Christenen er maar op los leven. De meeste Christenen denken dat met een beetje van de wereld, zichzelf en een sausje van Jezus erover heen, zij er wel komen. Teveel Christenen doen water bij de wijn met als resultaat dat er geen verschil is tussen de mensen uit de wereld en hen.

Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Wás u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u, Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent: u bent arm, blind en naakt. Ik geef u de raad goud van Mij te kopen dat in het vuur gezuiverd is, dan pas zult u echt rijk worden. En koop witte kleren van Mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. Koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u echt kunt zien. Mensen die Ik liefheb, roep Ik ter verantwoording en bestraf Ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer.” Openbaring 3:15-19

Waar zijn de echte kinderen van God? Vurige Christenen die rein voor De Here leven? Kinderen Gods die recht voor Jezus wandelen en geen compromis sluiten in hun geloof? Jezus komt terug lieve mensen! Bent u klaar als Hij komt?

Christus zonderde zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn.” Efeziërs 5:26-27

Als u naar een kerk gaat waar het alleen maar gezellig is en het voelt goed maar u verandert niet door meer op Jezus te lijken, dan zit u niet in Gods Huis maar in een sociale club! Als u in een kerk zit waar u niet wordt aangesproken vanuit de Bijbel op zonde of verkeerde levenstijl dan zit u niet in Gods Huis maar in een religieuze organisatie!

Jezus ging naar de tempel en joeg de handelaars en hun klanten eruit. De tafels van de geldwisselaars en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide Hij omver. ‘Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol!’ zei Hij.” Mattheüs 21:12-13

Bent u omringd door medegelovigen die maar een losbandig leven erop na houden (seks buiten het huwelijk wordt als gewoon gezien)? Samenwonen wordt maar toegestaan? Bloedgeld (geld verkregen door criminaliteit) wordt toegestaan en aangenomen onder het mom dat God het wel begrijpt? Wordt wakker! U zit helemaal niet in Gods Huis maar in een rovershol! Dit heeft niks met Jezus te maken!

Als u wel naar Gods Huis gaat en u verandert nog steeds niet dan moet u uzelf onderzoeken. Waarom doet u wat u doet? Zijn er andere dingen of mensen belangrijker dan Jezus in uw leven? Wie of wat zit erop de troon van uw hart? U wilt toch niet zo blijven? Dit is niet het leven waartoe God ons heeft geroepen of beloofd heeft onder Zijn eed!

Laten we samen bidden, bid uit de grond van uw hart en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de Naam van Jezus. Ik geloof met mijn hele hart dat Jezus Christus de zoon is van God. Ik geloof dat Jezus is gestorven voor mijn zonde en is opgestaan zodat ik kan leven. Ik erken Jezus als mijn Heer en mijn Verlosser. Dank U Heer dat Uw Bloed al mijn zonde heeft uitgewist. Ik maak aanspraak op mijn redding in de Naam van Jezus.
Leid mij alstUblieft Heer naar Uw Huis. Laat mijn geloofsleven een andere wending nemen vanaf vandaag! Ik wil niet langer meer hetzelfde zijn in Jezus Naam! Ik vertrouw erop Heer dat U het uitwerkt in mijn leven. Ik ben gewillig om te luisteren en U te volgen in de Naam van Jezus. Met een dankbaar hart heb ik gebeden. In Jezus Naam, Amen!