Scroll Top

Vandaag de dag hebben Christenen te kampen met de geest van angst. Angst voor terroristische aanslagen. Angst om hun baan te verliezen. Kanker dat zich verspreidt als een ware plaag. De armoede in Nederland dat alleen maar toeneemt. Kortom, genoeg uitdagingen die ons geloofsleven op de proef stelt. De Bijbel zegt toch in 2 Timotheüs 1:7

Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.”

Angst is een demoon dat op geloof lijkt maar het gelooft (verwacht) het negatieve uit alles. Angst is dus negatief geloven! Het klopt dat waar u juist bang voor bent dat het ook uitkomt! Job is een klassiek voorbeeld hiervan in de Bijbel. Job gaf het ook toe en klaagde:

Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd.” Job 3:25

Waar bent u bang voor? U kunt het niet meer veroorloven om in te stemmen met satan! Satan heeft namelijk uw toestemming nodig om te kunnen werken in uw leven. U moet vandaag de geest van angst confronteren en adresseren in de Naam van Jezus! 

Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want de Here , uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten.” Deuteronomium 31:6

Het Woord van God is het enige wapen dat werkt om welke vorm van angst te doorbreken! Het is wel uw eigen keuze echter wat u gelooft! Gelooft u God Zijn Woord of satans angst?

Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen, Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10

Gods manier van geloven doen we niet uit emotie of vanuit ons verstand! Als u pas ergens in gelooft omdat u zich goed erbij voelt of omdat u het kunt beredeneren dan kunt u Jezus niet volgen! God spreekt namelijk ALTIJD tot uw geest en niet tot uw ziel of lichaam! God is Zelf Geest.

Het is de Geest die leven geeft, het lichamelijke op zichzelf heeft geen nut. Alles wat Ik (Jezus) u gezegd heb, is Geest en leven.” Johannes 6:63

Het wordt tijd dat u het roer omgooit! Weg met vrees in de naam van Jezus! Elke fobie die u heeft is een demoon en daar kunt u niet licht over denken! Hoogste tijd om met angsten, paniekaanvallen en fobieën af te rekenen in de Naam van Jezus!

Jezus is niet voor u aan het kruis gestorven zodat u ook maar één dag angstig hoeft te zijn! Elke vorm van angst is genageld aan dat houten kruis van Calvary zodat u werkelijk vrij kan zijn! Hallelujaaaaa!

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de Naam van Jezus Christus. Vergeef mij dat ik Uw Woord niet geloofde maar wel in de leugen van satan! Reinig en heilig mij met Uw kostbaar Bloed. Laat Het Bloed van Jezus mij zuiveren van elk kwaad in de Naam van Jezus! Ik bind elke werk van satan in mijn leven in Jezus Naam! Ik bestraf je satan, uit mijn leven nu op dit moment in de Naam van Jezus! Ik vernietig elke boei van angst, elke paniekaanval annuleer ik in Jezus Naam en ik zend het terug naar de zender! Elke fobie is verbroken in Jezus Naam! Ik zet mijzelf vrij door de kracht van het Bloed van Jezus! Dank U Jezus dat ik mag ervaren wat het is om vrij te zijn! Ik ben vrij in Jezus Naam! Ik blijf vrij in de Naam van Jezus! Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!