Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God,  tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.” 2 Korinthiers 10:3-6 HSV

Elke strijd vindt plaats in een strijdveld. Eén van de voornaamste strijdvelden in geestelijke oorlogsvoering is in ons verstand. We moeten leren om ons verstand voor te omgorden voor actie.

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.” 1 Petrus 1:13 HSV

De vraag is hoe omgorden we ons verstand voor op actie? Antwoord:

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,  en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,” Efeziërs 6:14 HSV

De gordel van waarheid is het Woord van God. Zonder de gordel van waarheid kan de hele wapenuitrusting van God niet in positie zijn voor de strijd. Ons verstand moet Gods Woord omarmen en erdoor vernieuwd worden om stand te houden tegen de listen van satan. De waarheid in deze tekst is Jezus. Velen hebben toegegeven aan hun gevoelens en zijn daardoor verslagen. Gods Woord behoort niet in lijn gebracht te worden met onze gevoelens, maar onze gevoelens moeten in lijn zijn met Gods Woord. Het maakt niet uit hoe wij ons voelen zolang het niet in lijn is met Gods Woord is het een leugen. Laat dit diep in uw geest en gedachten zinken.

Ons verstand moet door Gods Woord worden omgord om actie te ondernemen tegen duivelse aanvallen. God wil niet dat we passief zijn maar actief in ons denken als het gaat om het gevecht van het geloof in onze geest te vechten.

Een actief verstand is een verstand dat op Gods Woord mediteert en ernaar handelt.

Onderneem vandaag actie tegen de listen van satan en wees in plaats van passief actief en aanvallend tegen de listen van de tegenstander, de duivel.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om actief te zijn in het verstand aangaande Uw Woord en aanvallend te zijn tegen de listen van satan in Jezus’Naam. Amen.