Adderengebroed! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl u slecht bent?  Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.” ‭‭Mattheus‬ ‭12:34-35‬ ‭HSV

Onze woorden en daden worden bepaald door wat in ons hart is. Wanneer ons leven geregeerd wordt door Gods Woord zullen we ook in die richting handelen. Daarom valt satan ons hart en denken aan door omstandigheden en mensen. Omdat hij het Woord uit ons hart wilt stelen.

Zonde is geworteld in het hart van mensen voordat het manifesteert. Er is niet iets zoals het gebeurde gewoon. Elk uiterlijke actie in ons leven is het resultaat van onze overdenkingen. Onze overdenking is de actie om onze wil te beoefenen om in een bepaalde richting te denken of te handelen.

En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst,  lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens.” ‭‭Markus‬ ‭7:20-23‬ ‭HSV

Daarom is het onze verantwoordelijkheid om acht te slaan op onze innerlijke overdenkingen.

Zorg er vandaag voor dat uw overdenking in lijn is met Gods Woord en weiger om toe te staan dat kwade duivelse suggesties of gedachten u overwinnen.

De Bijbel gebied ons om onszelf te onderwerpen aan God en weerstand te bieden aan de duivel en dat deze van ons zal vlieden. Gods Woord overdenken helpt ons om effectief te onderwerpen aan God en de duivel te weerstaan.

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om voor U te leven door mijn woorden en daden in Jezus’Naam. Amen.