Scroll Top

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus” ‭2 Timotheüs ‭2:3‬ ‭AMP

Het woord volharden betekent ook volhouden of moedig groot houden in lijden.

En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, mar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.” Mattheüs ‭10:22‬ ‭HSV

Redding is verzekerd voor diegenen die tot het eind volhouden. We moeten voorzichtig zijn om niet onze geestelijke erfenis te verliezen omdat we niet de druk van vervolging niet moedig konden volhouden.

Verder kan onze volharding in verdrukking zorgen voor de redding van velen. Apostel Paulus kreeg bijvoorbeeld veel te verduren omwille van de verkondiging van het evangelie enkel om vele mensen te redden van de komende eeuwige toorn.

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.” 2 Timotheüs 2:10-12 HSV

Paulus was heel gewillig om tot zijn dood vol te houden opdat hij met Jezus Christus zou regeren.

Dus, we moeten niet toestaan dat onze lichte verdrukking ervoor zorgt dat we een permanent besluit nemen over een tijdelijke situatie.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, help mij door Uw Geest vol te houden in verdrukking en gebruikt het om de vele zielen te redden in Jezus’Naam. Amen.