Scroll Top

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus  verborgen in God.” Kolossenzen‬ ‭3:1-3‬ ‭HSV

Als kinderen van God moeten we ons bewust zijn van onze positie in Christus in geestelijke strijdvoering. De Bijbel zegt dat we gezeten zijn met Christus in de hemelse gewesten.

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,” Efeziërs ‭2:6‬ ‭HSV

Dit is de positie die de duivel wou toen hij uit de tegenwoordigheid van God werd geworpen en daarom is hij heel kwaad.

Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!” ‭Jesjaja ‭‭14:12-15‬ ‭HSV

Onze nu positie in Christus is wat ons de autoriteit heeft gegeven over hem en hem onder onze voeten heeft geplaatst.

die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte  en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, [Ps. 8:6]  die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.” Efeziërs ‭1:20-23‬ ‭HSV

Onthoud! De Bijvel zegt dat we in Christus zijn en Jezus Christus is de hoofd en wij het lichaam. Dat betekent dat satan en zijn troepen onder onze voeten zijn geplaatst en dat we de autoriteit over hem hebben.

Om deze reden wil God niet dat we niet als satan denken door beredenering, maar Hij wil dat we onze stand innemen in onze nu positie en satan bestraffen in Jezus’Naam.

Satan brengt ons naar een plek van redenatie door onze omstandigheden, de vervolging van de wereld en door mensen die ervoor zorgen dat we met hem redeneren. Maar we moeten weten dat we de omstandigheden die we confronteren niet zijn, maar we zijn wie God ons gemaakt heeft of ons geroepen heeft te zijn in Christus. Daarom zegt de Bijbel:

Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen.” ‭Lukas‬ ‭10:19‬ ‭HSV

Beoefen vandaag uw autoriteit in Christus over de listen van satan in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. In de Naam van Jezus neem ik de autoriteit over (….. bijvoorbeeld ik neem de autoriteit over de geest van ziekte die kanker veroorzaakt in mijn leven en zet vrij gezondheid in mijn lichaam. Noem de naam van datgene dat u lastig valt). Bind en zet uzelf ervan vrij in Jezus’ Naam. Amen.