Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” ‭Romeinen‬ ‭8:1‬ ‭HSV‬‬

We brengen verdoemenis naar onszelf wanneer we proberen om uit eigen kracht af te rekenen met onze situatie of omstandigheden. Dat is wat de Bijbel wandelen naar het vlees of vleselijk verstand noemt.

God Almachtig heeft geen geboorte aan ons gegeven om te proberen dingen te begrijpen of te proberen onze problemen op te lossen met ons klein verstand. Om die reden gaf Hij ons het verstand van Christus om ons in staat te stellen om boven de natuurlijke menselijke maatstaf te functioneren wanneer we afrekenen met zaken of problemen van het leven.

Niet omdat wij van onszelf bekwaam gemaakt zijn iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.” 2 Korinthe ‭3:5‬ ‭HSV‬‬

Als onze bekwaamheid uit God is, dan moeten we volledig afhankelijk zijn van Gods Woord en erop vertrouwen dat Zijn wonderwerkende kunnen onze omstandigheden verandert.

Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht.” 1 Samuel‬ ‭2:9‬ ‭HSV‬‬

Het Woord zegt: want een man is niet sterk door eigen kracht.”

Om deze reden is het niet door zicht, noch door kracht, maar door Mijn Geest, zegt de Heere der legermachten, Koning der koningen en onze machtige gevechtsstrijder. We moeten leren om Gods Woord, wat het verstand van Christus is, toe te staan om het licht voor onze voeten te zijn en ons pad te verlichten.

Plaats vandaag Gods Woord eerst over uw omstandigheden voor alle redenaties en breng het ook in de praktijk in Jezus’ Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ontvang Uw Woord in mijn geest en laat het absolute superioriteit en heerschappij hebben over mijn dag in Jezus’Naam. Amen.