Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u  zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. ” ‭‭1 Petrus‬ ‭4:1-2‬ HSV

De Bijbel zegt dat we onszelf moeten wapenen met dezelfde gedachten en doel. Met andere woorden de Heilige Geest spreekt door Petrus tot ons. Om ons verstand er op te zetten of om ons verstand erop te zetten om geen omgang met zonde te hebben. Soms horen we mensen zeggen “het gebeurde gewoon, de duivel liet hem mij doen”. Dat is een leugen. Het is de keuze die we maakten. De duivel kan een kind van God niet overwinnen zonder zijn of haar toestemming.

Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?” ‭‭Romeinen ‭6:16‬ ‭HSV

Alles heeft te maken met onze dagelijkse keuze. Als gelovigen in Christus moeten we leren om ons verstand erop te zetten om Gods wil voor ons leven te volbrengen, ongeacht de beproeving.

Onthoud als legen dat een aanval of vervolging geen nederlaag betekent. Onze reactie op de vervolging of aanvallen zal onze overwinning bepalen. Daarom moeten onszelf dagelijks wapenen met het verstand van Christus om in absolute overwinning te functioneren.

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft  door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood” Filippenzen‬ ‭2:5-8‬ ‭HSV

Sta op leger van God en wapen uzelf tegen de vijand van uw ziel, de duivel of satan. Geef hem geen plaats in uw leven in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bind de macht van satan tegen mijn verstand in Jezus’Naam. Amen.