Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” ‭‭Romeinen‬ ‭8:6-8‬ ‭HSV

We kunnen de duivel nooit verslaan wanneer we toelaten dat onze vleselijk verstand ons dicteert of wanneer we geregeerd worden door het verstand van het vlees.

De reden hiervoor is dat satan de god van dit wereldse systeem is en meer dan 2000 jaar eerder leefde voordat we ter tonele verschenen. Dus in termen van het natuurlijk en menselijk beredeneren kunt u hem nooit verslaan.

Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw  hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus,  Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.” ‭‭2 Korinthiërs ‭4:4‬ ‭HSV

Dus de enige manier om hem te verslaan, is door de gedachten van Christus, wat de wijsheid van God is, te omarmen. Daarom moeten we leren om onszelf voortdurend over te geven aan en het verstand van Christus ook te omarmen door de kracht van de Heilige Geest om te functioneren in de volledige overwinning op de listen van satan tegen ons denken.

Omarm vandaag Gods Woord voor wat het zegt en maak het u absolute waarheid boven alles in Jezus’Naam. Geef uzelf er volledig aan over dat is hoe u functioneert in het krachtig denken van Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank u voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om constant te functioneren in het krachtige denken van Christus in Jezus’ Naam. Amen.