Scroll Top

Bent u eerlijk als u bidt? Of denkt u dat u iets voor God verborgen kunt houden? De meeste mensen zeggen hun riedeltje op en dan zijn ze klaar. God is niet geïnteresseerd in een ritueel maar in een relatie.

“Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Was uw handen, zondaars, u die op twee gedachten hinkt, laat uw hart zuiver voor God zijn.” Jakobus 4:8

Gods Woord spoort ons aan om echt voor Jezus te zijn. Uw hart kan alleen zuiver zijn als er geen geheimen in zitten voor God. Maar God weet toch alles al? Maar God wilt het van u horen!!!

“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt…” Jakobus 5:16

Er zit kracht in het belijden (opbiechten) van uw zonde niet alleen aan God maar ook aan elkaar! De Bijbel zegt dat er genezing in zit. Dit betekent dus meteen bevrijding van dat wat u dwars zit! U moet het wel eerst uitspreken! Want dat is namelijk het teken dat u bereid bent om het los te laten. Èn dan kan God er ook iets aan doen! Loop dus niet langer rond met dingen op uw hart maar stort uw hart uit!

“Gelukkig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien.” Mattheüs 5:8

Laten we samen bidden en zeg hardop:

Hemelse Vader,

Reinig mij met het kostbaar bloed van Jezus. Zuiver mijn hart Papa. Help mij om altijd eerlijk voor U te zijn in de Naam van Jezus. Help mij ook om eerlijk te zijn naar anderen. Leer mij om dingen te adresseren in de liefde. Ik wil niks meer op mijn hart houden! Ik weiger om lasten te dragen. Jezus is juist voor mij gestorven zodat ik het mag overgeven aan U. En dat doe ik ook nu Heer! Ik leg het bij U neer (wees specifiek en benoem wat je dwars zit!). Ik laat het los in de Naam van Jezus en ik vertrouw U om het uit te werken. U kunt dat veel beter dan ik! Ik houd van U Jezus! Dank U dat U al mijn zorgen al heeft gedragen! U zorgt voor mij! Met een dankbaar en zuiver hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amennn.