Scroll Top

Dit zei God, de HEER , de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.” Jesaja 30:15

Vasten is een tijd van afzondering. Een tijd om te bezinnen, te reflecteren en zelfonderzoek te doen in uw relatie met Jezus. Vasten verandert Jezus niet maar u! Het uzelf onthouden van eten is niet genoeg. Vasten is namelijk geen nieuw dieet! In het vasten is bidden en De Bijbel lezen cruciaal! Dit heet ook wel “stille” tijd houden met uw Vader. U kunt hierin niet gestoord worden want God wilt juist tot u spreken in de stilte!

Hoe kunt u toch vasten gedurende de tijd dat u op het werk bent of op school (stage)? Het beste is om eerder op te staan om uw stille tijd te houden. Maak tijd om te bidden en uw Bijbel te lezen, u kunt niet altijd overzien hoe u dag verloopt. Wanneer u pauze heeft, kunt u uw Bijbel lezen en een moment nemen om te bidden. Tijdens het toiletteren kunt u ook even een moment pakken om te bidden. Terwijl u bezig bent te werken, kunt u in uzelf in tongen bidden.

U zult zien dat God zeker tot u spreekt. Onthoud dat de staat van uw hart belangrijk is voor God!  Want de Here Zijn ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wiens hart volkomen naar Hem uitgaat (2 Kronieken 16:9a).

Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.” Jeremia 33:3

God wilt ons geweldige dingen openbaren in de intieme momenten met Hem. Het wordt de hoogste tijd dat we onze relatie met Hem verdiepen.

Heeft u moeite om stille tijd te houden? VASTEN IS HET ANTWOORD! Vast op zaken en mensen die je afhouden om God te volgen! Is het bijvoorbeeld social media? Vast op de social media gedurende de vastenperiode door niet actief te zijn op internet of mobiel. Vasten verbreekt ALLES wat u weg houdt van God! Uw geest wordt namelijk bekrachtigd door deze geestelijke oefening. U zult ervaren dat de lusten van uw vlees afnemen.

Laten wij samen bidden en zeg hardop:

Hemelse Vader,

Ik kom tot U in de Naam van Jezus. Reinig mij met het kostbaar bloed van Uw Zoon. Heilige Geest, leer mij om stille tijd met U te houden. Spreek tot mij die dingen die ik moet weten aangaande mijn goddelijke bestemming in de Naam van Jezus. Openbaar mij U zelf Papa, ik wil U leren kennen Heer! Ik wil horen wat U te zeggen heeft. Laat elke andere stem verstommen in mijn leven in de Naam van Jezus! Ik breek mijzelf los van elke hardnekkige zonde in mijn leven. Ik snijd mijzelf los van alles wat mij tegenhoudt om Jezus te dienen! Ik sta open om van U te ontvangen in de Naam van Jezus.

Amen.