Scroll Top

De afgelopen dagen had ik niet geblogd en ik leek het helemaal ook kwijt te zijn! Ken je dat? Dat je goed aan iets bent begonnen en dat het lijkt alsof je weer in het oude vervalt? Althans zo voelt het wel😒
want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op, maar goddelozen struikelen in onheil.”‭‭Spreuken‬ ‭24‬:‭16‬ ‭HSV‬‬
De nadruk moet niet liggen op het vallen maar op het opstaan! Jezus stond ook op uit de dood! Als je overwint, zul je met Hem op Zijn troon zitten. Net zoals ook Hij heeft overwonnen en met Zijn Vader op Zijn troon zit (Openbaring‬ ‭3‬:‭21‬). Wees een navolger van Christus (1 Korinthe‬ ‭11‬:‭1‬)! Doe wat Jezus deed want Hij is ons voorbeeld dàt je in Hem kan overwinnen!
Misschien denk je bij jezelf: “ik ben al zoveel tijd kwijt dat krijg ik niet meer terug😞“ en de moed is al in je schoenen gezonken. Nou bij Jezus leek het ook een verloren zaak, maar hij stond op de derde dag op! Laat je NIET leiden door je gevoel maar STA OP Het Woord van God!
ARISE [from the depression and prostration in which circumstances have kept you – rise to a new life]… “
Isaiah‬ ‭60‬:‭1‬ ‭AMPC‬‬
Deze Bijbelvertaling zegt letterlijk: STA OP (van de depressie en hoe je plat op je gezicht bent  gevallen door de omstandigheden die je vasthouden – stijg op naar een nieuw leven). Jezus heeft ons een veel beter leven beloofd dan bij de pakken neer te zitten! Je leeft dus onder je niveau want God heeft je iets veel beters beloofd! Is het nu dan niet de tijd om het te grijpen?