Scroll Top

In het weekend had ik een paar momenten dat ik wilde bloggen. Ik had een paar leuke ingevingen gekregen maar ik schoof het af met: “Ach, ik doe het later wel. Het is toch geen maandag.” Nou de afgelopen dagen worstelde ik met schrijven en niet omdat ik het niet kan maar omdat ik niet gehoorzaam was op het moment dat ik het moest doen. Van uitstel komt afstel!😑

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.”
‭‭Johannes‬ ‭14‬:‭26‬ ‭HSV‬‬
De Heilige Geest is onze persoonlijke Helper (Johannes 14:16 BB) en Hij wilt ons graag ALLES leren maar hoe vaak denken wij niet dat we het toch beter weten? Hoe vaak heeft De Heilige Geest wel iets tegen je gezegd maar je doet gewoon je eigen ding?🫣😬
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.”
‭‭Spreuken‬ ‭3‬:‭5‬ ‭HSV‬‬
De Heilige Geest wilt een samenwerking met ons aangaan. Als wij Hem van harte volgen dan kan Zijn Genade in ons werken om Zijn wil te doen. Ik kan dus bloggen maar ik moet me wel overgeven aan De Heilige Geest en ernaar handelen.
Wie weet dat je niet zomaar iets geestelijks kan opschrijven en denken dat iedereen het maar begrijpt? Mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen (1 Korintiërs‬ ‭2‬:‭14‬-‭15‬ ‭BB‬‬).
Dit is mijn werk. Ik kan dat alleen maar doen doordat ik van Christus de kracht daarvoor krijg.”Colossenzen‬ ‭1‬:‭29‬ ‭HTB‬‬
In alles wat je doet ben je dus afhankelijk van De Heilige Geest. Neem Zijn Genade dus niet voor lief maar gehoorzaam meteen!