Scroll Top

Over Gods zaken moet je niet nadenken want alleen mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen. Maar zijzelf zijn voor de ongelovigen niet te begrijpen (1 Korintiërs‬ ‭2‬:‭14‬-‭15‬ ‭BB‬‬).

Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.”
Marcus‬ ‭11‬:‭23‬ ‭HTB‬‬
Wat is het dat je toch Het Woord van God in twijfel trekt? Vaak zeggen gelovigen dat ze niet aan God of Zijn Woord twijfelen maar wat betekent twijfelen eigenlijk?

Volgens de Van Dale woordenboek betekent twijfelen:

– onzekerheid
– gebrek aan vastheid van wil of besluit
– besluiteloosheid

Volgens Oxford dictionary betekent twijfelen ook:

– een gevoel van onzekerheid of gebrek aan overtuiging
– angst; angstig zijn

Wisten jullie dat? Twijfel is dus niet alleen op twee gedachten hinken want eerlijk gezegd dat is wat ik persoonlijk dacht🤷🏻‍♀️😬

Heb je een gevoel van onzekerheid of ben je niet voldoende overtuigd dat God het zal doen? Of ben je angstig of kan je paniekerig zijn in de situatie waar je God voor vertrouwt? Dan twijfel je dus!
Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij! Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?”
Mattheüs‬ ‭14‬:‭29‬-‭31‬ ‭HSV‬‬

Petrus was zijn focus kwijt omdat hij op de omstandigheden ging letten! Wat heeft jouw aandacht genomen? Waar ben jij op gaan letten in de situatie waarin je bent? 

Jezus zei: Kom! Als Jezus niks anders heeft gezegd dan “Kom!” dan is dat echt het enige waar je aan vast moet houden! Wat heeft Jezus tegen jou persoonlijk gezegd? Of het nou door profetie of tijdens ”stille” tijd met God is, laten wij vasthouden aan wat God heeft gezegd èn ernaar handelen!!! Ga terug naar Gods instructie(s) want anders zie je jezelf net als Petrus zinken…