Soms kunt u maar één ding doen: een totaal andere koers door uw vernieuwde geest varen (u heeft De Here toegestaan bekrachtigd te worden): STA OP EN GA VOORWAARTS!

Neem die eerste stap… dwing uzelf om op te staan, kijk het probleem en die geest die het veroorzaakt in zijn ogen aan, weersta het en gebied het te wijken in de Naam van Jezus! Het mag misschien het moeilijkste zijn wat u ooit gedaan hebt maar op dit moment is het cruciaal! Het maakt niet uit hoeveel pijn het u kost of hoe angstig of hoe ziek u zich voelt, maak de beslissing: IK STA OP EN GA DOOR!!!

Kent u dat verhaal in de Bijbel van die man die àl 38 jaar was verlamd? Jezus zag hem daar liggen en wist dat hij al heel lang ziek was. Hij vroeg: ‘Wilt u gezond worden?’ …’Sta op! Pak uw matras en loop!’ (lees Johannes 5:5-9 HB)

Wat wilt U bereiken in uw leven? Bent u net als die verlamde man die tè lang op één punt vast zit? U klaagt er zodanig over dat zelfs als God u tegemoet komt, heeft u al uw woordje klaar staan?!? Wat zijn uw excuses? Ziet niet dat al die smoesjes u gevangen houden?

Wat het ook mag zijn, u mag niet geestelijk, mentaal of materialistisch gebonden blijven! Houd op om te zeggen: “Ik kan niet ploegen want het is winter!” Hallo?!? Wordt wakker!!! Grijp ijverig naar uw oogst want het is van U!!!

Laten we samen bidden… zeg het gebed hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik bekeer mij van al mijn smoesjes die ik heb gebruikt en daardoor niet verder kan in mijn leven. Reinig en heilig mij met Uw kostbare Bloed. Geef mij die ijverigheid en zelfcontrole om achter mijn doelen aan te gaan en ze te behalen. Niets kan mij in de weg staan als ik volhard om te overwinnen! Help mij om alles te grijpen wat ik te bereiken heb in U!

Dank U dat U mij helpt om gehoorzaam te zijn aan U! Net zoals de verlamde man gehoorzaam was aan Uw Woord: “Sta op en wandel”, zal ik Uw stem horen vandaag! Ik schud alles van mij af en wedersta elk bolwerk, het maakt niet uit wat het me kost. IK STA OP WANT IK BEN VRIJ!

In Jezus’ Naam, Amen!