Scroll Top

Het wordt tijd dat u controle neemt over uw problemen in de Naam van Jezus! Geen enkel probleem is te groot voor God! Jezus verzekert u dat wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God (Lucas 18:27).

Niemand zit te wachten op een suffe, toegevende, klagende en verslagen Christen! Het kan allemaal wel overweldigend zijn voor uw ziel (uw emoties, verstand en zintuiglijke waarnemingen) maar u regeert vanuit uw geest! Want in uw geest woont de Heilige Geest.

Weet u niet dat u zelf de tempel van God bent en dat zijn Geest in u woont?” 1 Korinthiërs 3:16

maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.” Handelingen 1:8

God wilt u bekrachtigen door Zijn Geest die in u woont! Niet om u goed te laten voelen maar om uw gegeven autoriteit uit te oefenen! En u zult nooit de kracht ervaren als u niet in uw autoriteit uitstapt!

Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.” Lucas 10:19

U moet de versnelling erin gooien! Een tandje erbij doen dit jaar kan zeker geen kwaad als u resultaat wilt zien in uw leven! Tijd om zaken en mensen die ons vertragen vaarwel te zeggen! Hebreeën 12: 1 zegt heel mooi dat “… wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven.”

Laten we samen geestelijke zaken adreseren en zeg luid met mij:

Hemelse Vader,

Reinig en heilig mij alstublieft van dode werken met het Bloed van Jezus. Vergeef mij dat ik mij als een slachtoffer heb opgesteld in plaats van een (meer dan een) overwinnaar!
Ik neem controle in de Naam van Jezus! Ik bind je satan en ik bestraf je uit mijn leven in Jezus Naam! Elke pijl van de vijand zend ik terug naar zijn eigen kamp! Ik vernietig elk bolwerk in mijn verstand en emoties in de Naam van Jezus! Elke leugen van de krochten van de hel in mijn leven, wordt NU geopenbaard en vernietigd in Jezus Naam! Ik neem mijn autoriteit terug en ik laat niet langer meer met mij sollen! Genoeg is genoeg! Ik zeg tegen jou satan: hier is de markering van het Bloed van Jezus! Geen overtreding of toegang meer satan in mijn leven in de Naam van Jezus! Ik zet herstel, genezing en bevrijding vrij in mijn leven! Hallelujaaaaa! Dit is een gezegende dag! Geen enkele demoon kan mij stoppen vandaag ook niet mijzelf!  Dank U Jezus voor verandering en de oplossing voor mijn problemen. Met een dankbaar hart heb ik gebeden.

In Jezus Naam, Amen!