U zult verbaasd zijn hoe mensen kunnen opfleuren bij een compliment of positieve feedback. Woorden hebben namelijk kracht en een uitwerking op degene die het hoort. Waar u naar luistert of wat u zelf spreekt heeft effect op de manier hoe u denkt, hoe u zich voelt en hoe u zich gedraagt. Als we een verschil willen maken dan kunnen we niet meegaan met de grillen van deze wereld. Laten onze woorden vandaag iemand bemoedigen. Het zou zomaar net dat steuntje in de rug kunnen zijn dat iemand nodig heeft!
De woorden van een rechtvaardig mens brengen leven aan heel veel anderen. Maar dwaze mensen sterven door gebrek aan inzicht.” Spreuken 10:21
Het is Gods Geest die iemand levend maakt. U kunt wel met iemand meeleven of emotionele woorden willen toespreken maar het heeft geen eeuwigheidswaarde. Alles wat vanuit de mens voortkomt is tijdelijk. Het is leuk, aardig en goed bedoeld voor dat moment maar het verandert de situatie niet. Het zwelgen in (zelf)medelijden en het zielig vinden levert niks op. Maar de Woorden van Jezus zijn vol van Geest en leven (Johannes 6:63)! De hemel en aarde zullen ophouden te bestaan maar Gods Woord zal eeuwig staan (Mattheüs 24:35)!
Zo is Mijn Woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.” Jesaja 55:11 HTB
Wat voor resultaat brengen uw woorden op? Uw hart voedt zich met wat het hoort dus ook met dezelfde woorden die u spreekt – goed of slecht. U zult dus zelf de gevolgen dragen van de dingen die u zegt. Dood en leven zijn in de macht van uw tong en u zult de vrucht eten van de keuze die u daarover heeft gemaakt (Spreuken 18:20-21). Daarom zijn de woorden die u spreekt niet alleen voor iemand anders belangrijk maar vooral voor uzelf!
Zeg geen grove dingen meer. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, dat doet alleen maar kwaad. Zeg liever iets goeds. Zeg op het juiste moment het juiste woord. Iets wat nuttig is en de andere mensen opbouwt zodat zij genade ontvangen. Doe de Heilige Geest geen verdriet, Hij staat immers borg voor u tot de dag van de volle bevrijding komt. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Stop met schelden en vloeken. Maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, net zoals God jullie in Christus heeft vergeven.” Efeziërs 4:29‭-‬32