Dit de tijd van het jaar dat we veel cadeaus geven en ontvangen. Wist u dat u als Christen een levenstijl dient te hebben om te geven? En niet alleen rondom de feestdagen! Jezus zei Zelf dat het beter is te geven dan te ontvangen (Handelingen 20:35). Maar wat als ik niet in staat ben om te geven?

De mentaliteit dat u niet kan geven is een armoedige mentaliteit want geven zit niet in het hebben van geld. Er zijn zoveel verschillende manieren van geven dat u eigenlijk altijd iets kunt geven! Laat uw vriendelijkheid bijvoorbeeld bij iedereen bekend zijn (Filippenzen 4:5 HTB). Uw glimlach kan voor iemand anders een wereld van verschil maken! Heeft u bijvoorbeeld kleding of schoenen die u niet (meer) draagt? Geef het door aan iemand die het nodig heeft! Misschien heeft u fietsen staan in de schuur of huishoudelijke apparaten die u niet (meer) gebruikt, geef het aan iemand die het wèl goed kan gebruiken!

Als u iets aan een arm mens geeft, leent u dat als het ware uit aan de Heer: Híj zal het u teruggeven door u ervoor te belonen.” Spreuken 19:17 BB

Arm in deze context betekent dat die persoon gebrek heeft aan iets. De persoon heeft een nood en op het moment dat u daaraan iets verandert dan raakt u Gods Hart aan! God is niet alleen onze Beloner maar ook ons grote Voorbeeld als het gaat om geven. Hij is de beste Vader Die alleen maar het beste geeft aan Zijn kinderen (Lucas 11:11-13). Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij Zijn enige geboren Zoon Jezus heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16 HTB). God gaf wat Hem het dierbaarst was voor de nood van deze wereld. Kan God Zichzelf herkennen in u? U bent toch Zijn kind?
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.” Lucas 6:38 NBG51
Wat is uw motief om te geven? Bent u bewust dat u geeft aan God Zelf elke keer dat u geeft aan een ander? God wilt dat we voor elkaar bidden vooral als die persoon het moeilijk heeft of ziek is (Jacobus 5:13-16). Dit is ook een voorbeeld van geven. Niemand hoeft te zien dat u voor de persoon bidt maar God ziet het wel! U doet het namelijk niet om indruk te maken op een mens. Want uw Vader die ziet wat u in het geheim doet, zal u openlijk ervoor belonen (Mattheüs 6:6). Wie zichzelf heel belangrijk vindt, zal worden vernederd. Maar wie heel bescheiden is, zal worden geëerd (Mattheüs 23:12 BB).”
Onthoud dit goed: wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten, maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Ieder moet voor zichzelf uitmaken hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan dat u met een blij hart geeft. God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.” 2 Korinthiërs 9:6‭-‬8 HTB