U kunt aan een dag beginnen en u ziet alleen maar obstakels: collega’s, werk, studie, de manager, het huis dat een schoonmaakbeurt nodig heeft kortom zoveel dingen die u moet doen vandaag en op u staan te wachten! Als u er al over piekert (of druk maakt) dan bent u al moe voordat u eraan begint!

God wilt niet dat u uw dag maar “overleeft”. U kunt niet worden geleefd door omstandigheden! Jezus is niet aan het kruis gestorven zodat u ook maar één dag miserabel hoeft te zijn! God heeft u autoriteit gegeven en niet zo’n klein beetje ook!

Ik heb jullie macht gegeven over AL(!) de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.” Lucas 10:19

Het is tijd dat wij onze plaats innemen in De Geest! Het moet afgelopen zijn met dat zielig gedoe en halfbakken resultaat! Als u iets niet leuk vindt dan moet u er iets van zeggen! Zo is het ook in de geestelijke atmosfeer! Dat wat u toestaat of weigert in het geestelijke, manifesteert zich in het natuurlijke!

Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als je gelooft dat het zal gaan zoals jij zegt en er geen spoor van twijfel in je hart is.” Marcus 11:23

Spreek tot elke berg in leven! Wat is uw berg? Angst, wantrouwen, onzekerheid, twijfel, ongeloof of wat het dan ook mag zijn! Doe uw mond open, wordt laaiend in uw geest en ga in de aanval in de Naam van Jezus! Proclameer wat u wilt zien in uw situatie!

Laten we samen bidden en zeg hardop:

Hemelse Vader,

DankUwel dat ik geen enkele dag mij beroerd hoeft te voelen omdat U dat niet wilt! Was mij schoon met het Bloed van Jezus. Reinig mij van dode werken in Jezus Naam.

Vandaag spreek ik tegen elke berg (noem uw bergen specifiek op) dat het een vlakte moet worden in de Naam van Jezus! Ik weiger op te geven! Ik ben niet kapot te krijgen in Jezus Naam! Ik kom uit mijn verdedigende houding en ik ga in de aanval in de Naam van Jezus! Overwinning is een feit! Jezus heeft Het laatste Woord! Dit is een gezegende dag! Dank U Jezusss! Met een dankbaar hart bid ik in de naam van Jezus, Amennn!