Scroll Top

Elke atleet heeft een startschot nodig om het parcours af te leggen. Zo moet u ook weten wat uw groen licht is als u op het punt staat om een beslissing te maken.

Vele van ons maken emotionele beslissingen. Zolang ik mij er maar goed bij voelt. We weten allemaal dat gevoelens bedrieglijk kunnen zijn! U bent vast ooit een relatie aan gegaan waar achteraf bleek dat de persoon niet was hoe u dacht dat hij was. Gevoelens kunnen ons leiden naar zaken waar we achteraf spijt van hebben. Dus ondanks heftige emoties zijn emoties niet een betrouwbare compas om beslissingen te maken.

Andere gooien het over een hele andere boeg. Ze analyseren de situatie zodanig zodat ze de voordelen en nadelen op een rijtje hebben. Eerlijk gezegd kunt u nog zo’n nauwkeurige berekening hebben gemaakt, maar de uitkomst is niet in uw handen! Uw verstand is beperkt tot wat het kan waarnemen, weet en kan inschatten hoe weloverwogen uw rationele beslissing ook is.

God wilt altijd tot ons spreken. De vraag is of wij Hem kunnen begrijpen als Hij spreekt! God is geest dus als Hij spreekt dan spreekt Hij ALTIJD tot uw geest (lees Johannes 3:6). De Heilige Geest communiceert met uw geest net zoals u overtuigt bent dat u een kind van God bent (lees Romeinen 8:16). Er is dus een innerlijke getuige die spreekt!

De Heilige Geest spreekt altijd in lijn met Gods Woord. Dat is eigenlijk ook wel logisch aangezien de Heilige Geest mensen heeft gebruikt om De Bijbel te schrijven. Dus Hij zal zichzelf daarin ook niet tegenspreken (lees 1 Johannes 5:7).

Moet u een beslissing maken? Laat het geen emotionele of rationele beslissing zijn, maar een beslissing geboren uit De Heilige Geest! God spreekt ALTIJD tot uw geest en het antwoord is ALTIJD in lijn met Het Woord van God (De Bijbel).

Maak ook geen haastige beslissingen want in Jesaja 28:16 staat geschreven:

…hij die gelooft, haast niet.”

Als u aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet, dan zult u ware vrede ervaren in uw binnenste!

Degenen die op Hem blijven vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de Here wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven!” Jesaja 26:3