Scroll Top

Noemt u uzelf een gelovige? De duivel gelooft ook! Vaak weet de duivel beter wie Jezus Christus is dan wij die onszelf kinderen noemen van God! Bent u bekeerd? Vele mensen zijn bekeerd maar ze gaan niet naar de hemel! Het is goed dat u uw geloofsovertuiging heeft veranderd maar het moet niet bij iets religieus blijven!

Maar u bent helemaal anders: u heeft Christus leren kennen.” Efeziërs 4:20

Een ware Christen heeft de levenstijl dat achter Jezus aan gaat. Als u echt resultaat wilt zien dan is bekering niet voldoende. U dient uw hart ertoe zetten om een discipel van Jezus Christus te zijn. En dat is een bewuste keus die u elke dag hoort te maken. Uw levenstijl is belangrijk voor God. Het laat namelijk zien wie u dient. De Bijbel zegt dat waar u hart is daar is uw schat (Mattheüs 6:21). Waar gaat uw hart naar uit deze dag? Is uw hart werkelijk helemaal vol van Jezus?

U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een standaard staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.” Mattheüs 5:14-16

Bij bekeerde mensen ziet men geen verandering in hun woorden, gedrag, denk- of zienswijze. Ze houden hun oude leven erop na en ze houden de stoelen warm in de kerk. Er is eigenlijk geen verschil tussen hen en de mensen in de wereld. Maar waarom zou u God dienen als u geen resultaat ziet? Waarom bekeert u zich dan?

U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden.” Mattheüs 5:13

De kracht van een Christen zit in totale overgave aan God. Het is juist als Zijn discipel dat u Hem leert kennen voor uzelf. Een persoonlijke ervaring met God kan niemand u afnemen! U kunt dan niet makkelijk uw gedachten daarover veranderen als u Jezus zelf heeft zien bewegen in uw leven. U bent nu anders want u heeft Hem persoonlijk leren kennen!