Scroll Top

Sommige mensen vertrouwen op strijdwagens, andere mensen op paarden. Maar wíj vertrouwen op onze Heer God.” Psalmen 20:8 BB
Laatst gaf iemand mij een compliment over mijn gezicht en ik dacht beleefd te zijn door dankjewel te zeggen. Ik weet niet zeker of ik God openlijk had gedankt voor mijn egale huid maar nadat er een ENORME puist onder mijn neus verscheen, betwijfel ik dat ten zeerste. Ik heb me uiteraard bekeerd! Dat het een impact op mijn kinderen heeft gemaakt weet ik zeker want toen iemand een compliment gaf over mijn zoon zijn rugtas, riep hij gelijk uit: “Prijs Jezus!” Zegt hij fluistert tegen mij: “Mama, ik wil niet dat mijn rugtas stuk gaat!” Hahaha! Heel goed lieverd! Hoe vaak nemen wij niet de credit voor dingen die God voor ons doet? Jezus is Heer! Dat is Zijn Naam en Hij zal Zijn Glorie niet aan iemand anders geven. Hij komt de lof toe (Jesaja 42:8)! Het is gevaarlijk als wij dingen toekennen aan onze eigen verdiensten.
[ In de Boeken staat: ] “Als iemand wil opscheppen, laat hij dan opscheppen over wat de Heer heeft gedaan [ en niet over zichzelf ] .” 2 Corinthiërs 10:17‭ BB
God haat trots (Spreuken 6:16-17)! Het werkelijke offer waarop Hij wacht, is een aan Hem overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder Hem kan en een hart dat geheel en al weet dat Hij de enige is die helpen kan. Zulke mensen stuurt Hij nooit weg, mijn God (Psalmen 51:19 HTB). De Heer zorgt voor de nederige mensen. Maar mensen die zich niets van Hem aantrekken, vernietigt Hij (Psalmen 147:6 BB). In de omgang met elkaar behoren we een nederige houding aan te nemen. God heeft helemaal niets met hoogmoed! Hij laat Zijn genade juist zien aan hen met een nederig hart. Erken God en buig uzelf onder Zijn machtige hand en Hij zal u verhogen wanneer Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is (1 Petrus 5:5-6).
… Het enige waarop ik mij kan beroemen, is mijn zwakheid, omdat God die zwakheid gebruikt om Zijn grootheid en kracht te tonen.” 2 Korinthiërs 12:5 HTB