Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,  en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.” Mattheüs 24:37‭-‬39 HSV

De dagen tikken voorbij en voordat u het weet is het alweer Kerst. We hebben de neiging om maar geleefd te worden door de sleur van de dag zonder bewust te zijn in welk seizoen we leven. Waar staat u in het leven? Waar gaat u naar toe? Is uw redding zeker? Bent u klaar als Jezus komt?

De zonen van Issachar begrepen de tekenen van de tijd en hadden een goed inzicht in de koers die Israël in de toekomst moest volgen (1 Kronieken 12:32 HTB). De oud testamentische gelovigen hadden niet eens de bijstand van de Heilige Geest zoals wij. Wij hebben de Heilige Geest gekregen en Hij wilt ons helpen daarom is één van Zijn Namen ook Helper. Hij zal ons vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren (Johannes 16:13 BB).

Er is voor alle dingen een moment en voor alle dingen onder de hemel is er een tijd (Prediker 3:1 BB). De snelste man wint niet altijd de wedstrijd, de sterkste komt niet altijd als overwinnaar uit de strijd, wijze mensen zijn vaak arm en mensen met grote vaardigheden zijn niet vanzelfsprekend beroemd. Alles komt neer op timing: op het juiste moment op de juiste plaats zijn (Prediker 9:11).

Bent u op de juiste plaats? Wie in het huis van de HEERE geplant is, die zal groeien in de voorhoven van onze God (Psalm 92:14). U kunt niet groeien als u maar blijft verkassen. Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt (Hebreeën 10:25 HTB).

Weet u wel in welk seizoen we leven? Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen (Johannes 9:4 HTB). Jezus zei: “Het doen van Gods wil is als eten voor Mij. Ik wil doen waarvoor Hij Mij heeft gestuurd. Jullie zeggen toch dat het nog vier maanden duurt voor je kan oogsten? Maar kijk eens om je heen. Dan kunnen jullie zien dat het graan op de velden al rijp is en geoogst kan worden (Johannes 4:34‭-‬35).

Bent u ook met ontferming bewogen dat er vele mensen zijn die verward en afgemat zijn als schapen die geen herder hebben? De oogst is groot maar er zijn maar weinig arbeiders (Matteüs 9:36-37).

Wat de rechtvaardige voortbrengt, is als een boom die leven geeft. Wie wijs is, brengt mensen tot God” Spreuken 11:30 HTB