Scroll Top

De strategie voor vandaag: RESET van onze houding en karakter!!! Het moet afgelopen zijn dat we maar in een verdedigende houding staan!!! “Ooh, ik ben zó zielig! Waarom is mijn leven zó? Niemand begrijpt mij!” Guess what? Dat zelfmedelijden feestje is zojuist afgelast! Tijd om DOOR te gaan… loop DOOR!!!

maar één ding weet ik zeker – en daarbij vergeet ik wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt — ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft.” Filippenzen 3:14

Het is tijd dat deze wereld Jezus ervaart door jou heen!!! De wereld zit niet te wachten op een mopperende, klagende en chagerijnige Christen! De Bijbel zegt in Filippenzen 4:5 dat onze vriendelijkheid bij mensen bekend moet zijn! Niet gemaakt maar echt! Je hebt toch JEZUS? Dan heb je een vrede en vreugde in je hart die je door niks en niemand moet laten afpakken!

U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien. Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.” Mattheüs 5:14,16

Laten we samen bidden en zeg hardop:

In de Naam van Jezus, GENOEG IS GENOEG!!! Dit is mijn dag van DOORBRAAK!!! Ik trek hier de streep met het Bloed van Jezus! Ik sta op en ik ga voorwaarts! Ik breek door in mijn emoties! Ik breek door in mijn verstand in de Naam van Jezus! Ik breek door elke barrière die satan op mijn pad heeft geplaatst! Ik vernietig ALLES wat mij blokkeert in de Naam van Jezus! Vader, laat Uw Licht door mij heen schijnen! Laat deze wereld Jezus zien door mij heen! In Jezus Naam, Amen!