Scroll Top

Er is iets met de nachtelijke uren in De Geest! Daarom is het goed als De Heilige Geest u wakker maakt/of als u wakker bent om De Here te zoeken/om te gaan bidden!

Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. Ineens was er een geweldige aardbeving. De gevangenis stond op haar grondvesten te trillen. Op hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de gevangenen los.”  Handelingen 16:25-26

God wilt dat u de geestelijke gewesten bestormd en controle neemt in De Geest zodat u de volgende dag resultaat ziet in uw dag hier op aarde. Dat deed Jezus ook! Hij bad in de nacht om vervolgens de perfecte wil van De Vader uit te voeren gedurende de dag.

Laten we samen bidden en zeg hardop:

Vader in de hemel,
Hier ben ik in de Naam van Jezus. Maak mij die strijd(st)er in Uw Koninkrijk zoals U het heeft bedoeld. Gebruik mij als een wapen om in de nachtelijke uren satan zijn plannen te vernietigen. Maak mij een alerte voorbidder om alle perikelen in Het Koninkrijk op te merken en te veranderen in Jezus Naam! Jezus , U en ik zijn genoeg!!! Kom tot Uw doel in mijn leven!
In Jezus Naam, Amen!