We hebben een machtige profetie ontvangen afgelopen woensdag over financiële doorbraak voor de kinderen van God! Vaak wanneer God spreekt, is je situatie eigenlijk het omgekeerde! Maar Het Woord van God wordt vrijgezet om de situatie juist te veranderen!

Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11

Misschien kijk je tegen een stapel rekeningen op deze morgen of kom je er financieel gewoon niet uit! God wilt dat je kijkt naar Hem en Hem vraagt om wijsheid hoe je deze rekeningen gaat aanpakken! We proberen vaak dingen zelf op te lossen in eigen kracht waardoor we helemaal gefrustreerd raken! Maar God heeft ons niet gevraagd om dat te doen! Je ziel wilt graag een oplossing en wilt het NU NU NU zien maar je geest is kalm! God heeft je nooit teleurgesteld en dat zal Hij nu zeker ook niet doen!

Laten we samen bidden en zeg hardop:

Hemelse Vader,

ik kom tot U in de Naam van Jezus. Deze morgen belijd ik dat ik mij teveel zorgen maak! Zorgen maken is zonde. Vergeef mij hiervoor in de Naam van Jezus. U bent de beste Hemelse Vader! U zorgt voor mij, ik aanvaard Uw zorg voor mij deze dag! Leid mij Heilige Geest om de juiste stappen te ondernemen. Kom mijn ongeloof te hulp Heilige Geest. Verheerlijk Uw Naam Here Jezus zodat iedereen U alleen de glorie kan geven! Ik weet dat U deze situatie onder controle heeft Vader daarom vertrouw ik het U toe en laat ik het los!

In Jezus Naam, Amen!