Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;  onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.” Kolossenzen 3:16 HSV

We kunnen God niet echt effectief prijzen en aanbidden als we Gods Woord niet toelaten in ons te wonen. Dat betekent, Gods Woord zijn huis te laten hebben in ons hart en gedachten. Dat wil zeggen dat we moeten leren om alles wat het tegenovergestelde van het Woord van God te weigeren. Bijvoorbeeld:

Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld;  en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.” 1 Johannes 5:4 HSV

De Bijbel zegt:” …. Dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen: ons geloof.”

Nu, Jezus Christus is ons Geloof, en hij heeft de duivel al overwonnen omwille van ons. Het is ons Geloof in wat Jezus Christus al heeft gedaan die ervoor zorgt dat we de overwinning ervaren en niet door ons kunnen. We zijn gered door het geloof van Jezus Christus niet door ons eigen geloof. Dus het proberen de duivel te confronteren of verslaan vanuit ons eigen kracht kan heel frustrerend zijn. God wil dat we naar Hem kijken met het geloof van Christus. Het geloof van Christus is gebaseerd op wat Christus al heeft gedaan. We moeten daarin geloven en onszelf eraan overgeven. Dat is hoe we de overwinning ervaren.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God; niet uit werken,  opdat niemand zou roemen,” Efeziërs 2:8-9 HSV

Daarom moeten we leren hetgene Jezus Christus voor ons heeft gedaan als volledige waarheid te accepteren. Dat is hoe de overwinning een werkelijkheid voor ons wordt.

Vier vandaag uw overwinning in Christus. Jezus Christus heeft het allemaal voor ons gedaan. Hij heeft de strijd gewonnen, zodat wij de overwinning hebben.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn overwinning in Christus in Jezus’ Naam. Amen.