Ik zal U roemen, HEERE, want U hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen. HEERE, U hebt mijn ziel uit het graf opgehaald; U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de HEERE, gunstelingen van Hem! Loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid.” ‭‭Psalmen‬ ‭30:2-45 ‭HSV

Begin deze maand met God te danken voor Zijn goedheid en barmhartigheid in uw leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw goedheid en barmhartigheid in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.