Mei is onze lofprijs maand!?? Hallelujaaaa! Whoop Whoop!

“Hij is niet, door ongeloof, gaan twijfelen aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. En hij prees God voor zijn belofte. Want hij wist zéker dat God zou kunnen doen wat Hij had beloofd.” Romeinen 4:20‭-‬21 BB

De meeste Christenen prijzen God alleen als ze kunnen zien dat God iets goeds heeft gedaan in hun leven. Maar Abraham prees God omdat hij er zéker van was dat God het al had gedaan!!! Dat is pas geloof!

“Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [nog] niet zien.” Hebreeën 11:1 BB

God wilt dat we Hem prijzen voor de dingen die we nog niet kunnen zien! U kijkt namelijk niet naar de situatie die moet veranderen… NEE!!! U kijkt naar God die groter is dan uw situatie en het zéker zal doen! Wist u dan niet dat uw lofprijs een hinderlaag brengt in het kamp van de vijand?

“Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Here de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlagen overvallen, en zij werden verslagen.” 2 Kronieken 20:22 NBG51

Uw lofprijs doet muren instorten! Laat alles wat adem heeft, De Heer prijzen (Psalm 150:5)! Wie lof offert, eert God, en baant de weg, dat God hem Zijn heil doet zien (Psalmen 50:23 NBG51).

“Toen begonnen de priesters op de ramshorens te blazen. Zodra het volk het geluid van de ramshorens hoorde, begon het te juichen. Toen stortte de stadsmuur in. En het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit. Zo veroverden ze de stad.” Jozua 6:20 BB