“God is geen man (1), dat Hij liegen zou (2); of een mensenkind (3), dat Hij berouw zou hebben (4). Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?” Numeri 23:19 NBG51

Wat legt De Bijbel ons hier uit?

1. God is niet zoals een man maar Hij is Geest (Johannes 4:24)! Geestelijke dingen zijn niet zoals natuurlijke dingen. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. Want Jezus is De Weg, Dè Waarheid en Het Leven (Johannes 14:6).

2. Hoe kan God liegen als Hij Dè Waarheid is? God kan niet liegen want Waarheid is Zijn Natuur. God heeft geen zondige natuur. De zonde leidt tot de dood (Romeinen 6:23)! Maar Jezus is gekomen om ons leven en overvloed te geven (Johannes 10:10)! Halleluja?

3. God is niet zoals een ander mens die u kent! God is God! Hij heeft Zijn Eigen Standaard en niet die van een mens. Vaak vergelijken we menselijke (karakter)trekken met Hem maar God is GEEN mens! Toen Jezus naar de aarde kwam, werd Hij niet verwekt door Jozef maar door De Heilige Geest! En hoewel Jezus in de hoedanigheid kwam als een mens, is Hij nog steeds De Zoon van God (Lees Johannes 1:1-14)!

4. Berouw komt na de zonde maar omdat God niet kan zondigen, zal Hij ook nooit berouw hebben! God heeft geen spijt of voelt zich schuldig over wat Hij heeft uitgesproken. Hij maakt geen fouten want Hij is perfect! God is namelijk niet een gevoel. Hij is niet emotioneel als Hij iets uitspreekt: “zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene waarvoor Ik het wegstuur.” Jesaja 55:11 HTB

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren , gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11 NBG51

God is niet zoals de mensen. Mensen liegen, maar God liegt nooit. Als Hij iets tegen u heeft gezegd dan doet Hij het ook!☺ God en Zijn Woord zijn één (Johannes 1:1-3)! Mensen veranderen van gedachten, maar God doet altijd wat Hij zegt. Hij houdt Zich altijd aan wat Hij heeft beloofd! #WontHeDoIt #YesHeWil