God’s promises are sure

For all of God’s promises have been fulfilled in Christ with a resounding “Yes!” And through Christ, our “Amen” (which means “Yes”) ascends to God for his glory.” 2 Corinthians 1:20 NLT

Gods beloften zijn voorzeker

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” 2 Korinthe 1:20 HSV