Prayer of Praise

Then Hannah prayed: “My heart rejoices in the Lord ! The Lord has made me strong. Now I have an answer for my enemies; I rejoice because you rescued me. No one is holy like the Lord ! There is no one besides you; there is no Rock like our God. “Stop acting so proud and haughty! Don’t speak with such arrogance! For the Lord is a God who knows what you have done; he will judge your actions. The bow of the mighty is now broken, and those who stumbled are now strong. Those who were well fed are now starving, and those who were starving are now full. The childless woman now has seven children, and the woman with many children wastes away. The Lord gives both death and life; he brings some down to the grave but raises others up. The Lord makes some poor and others rich; he brings some down and lifts others up. He lifts the poor from the dust and the needy from the garbage dump. He sets them among princes, placing them in seats of honor. For all the earth is the Lord ’s, and he has set the world in order. “He will protect his faithful ones, but the wicked will disappear in darkness. No one will succeed by strength alone. Those who fight against the Lord will be shattered. He thunders against them from heaven; the Lord judges throughout the earth. He gives power to his king; he increases the strength of his anointed one.” 1 Samuel 2:1‭-‬10 NLT

Gebed van lofprijzing

Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U en er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig, en laat niets hooghartigs uit uw mond gaan; want de HEERE is een alwetend God, en Zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken, maar zij die struikelden, zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard, maar zij die veel kinderen had, is verkommerd. De HEERE doodt en maakt levend, Hij doet in het graf neerdalen en Hij doet daaruit opkomen. De HEERE maakt arm en maakt rijk, Hij vernedert, ook verhoogt Hij. Hij verheft de geringe uit het stof; uit het vuil verhoogt Hij de arme om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de HEERE en Hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van Zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de HEERE ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden; Hij zal in de hemel over hen donderen. De HEERE zal rechtspreken over de einden der aarde; Hij zal Zijn Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn Gezalfde opheffen.” 2 Samuel 2:1-10 HSV