Scroll Top

Don’t cry but praise God!

But one of the twenty-four elders said to me, “Stop weeping! Look, the Lion of the tribe of Judah, the heir to David’s throne, has won the victory. He is worthy to open the scroll and its seven seals.” Revelation 5:5 NLT

Huil niet maar prijs God!

En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie,  de Leeuw Die uit de stam van Juda is,  de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken.” Openbaring 5:5 HSV