Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. ”
‭‭Deuteronomium‬ ‭30:15-16‬ ‭HSV

Het ervaren van Gods overvloed of herstel is een keuze gebaseerd op de instructie die u volgt of op uw belijdenissen.

Het Woord van de Heere zei: “Ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade.” Aan ons de keuze. Alles is gebaseerd op wat we uit ons mond zeggen.

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten. [Matt. 12:37.]”
Spreuken‬ ‭18:21‬ ‭HSV

Onze belijdenissen programmeren ons denken en hebben invloed op onze acties. Wat u als eerste zegt beïnvloed u en vervolgens degenen die het hoort.

Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet.”
‭‭Jakobus‬ ‭3:6‬ ‭HSV

Daarom is het heel belangrijk dat we voor het leven kiezen door onze geest, ziel en lichaam in lijn te brengen met Gods plannen en doel met Zijn Woord. Dit kan bereikt worden wanneer we het op Zijn Woord mediteren uitoefenen en God ook erop vertrouwen dat Hij het goed maakt en weer tot leven brengt wat dood lijkt te zijn in ons leven (financien, gezondheid, zaken doen, kinderen, bediening), door ons belijden van Zijn Woord.

Wanneer we voor het leven en het goede kiezen door te zeggen wat God zegt beginnen onze omstandigheden te horen dat God door onze mond spreekt en beginnen dus weer in lijn te komen of de vorm aan te nemen van Gods originele plan en doel voor ons leven.

Elke belijdenis moeten in geloof gedaan worden gebaseerd op het volbrachte werk van Christus. En ook wetende Gods Woord uit Zijn mond die uit ons Mond komt nimmer faalt en nooit ledig of vruchteloos zal terugkeren maar altijd de manifestatie van het doel waarvoor het is gezonden zal vobrengen.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert,
maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.”
Jesaja‬ ‭55:10-11‬ HSV

Het is een keuze!!!!

Wees bedacht op uw woorden, want geen Woord is leeg uit zichzelf!!!!

Houd uw tong in de gaten!!!

Laten we bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Ik kies voor het leven en het goede. Dus help mij Heere door Uw Geest om altijd Uw wil te doen in Jezus’Naam. Amen.