Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”
‭‭Romeinen ‭12:1‬ ‭AMPC‬‬

De kuur voor zonde is overgave. Herstel komt alleen wanneer we leren om over te geven aan Gods plan en doel voor ons leven. De dag waarop we Jezus hebben geaccepteerd, hebben we ons gehele wezen aan God over gegeven als daad van keuze. Dit moeten we dagelijks doen om Gods beste dagelijks te ervaren. Niemand kan Gods instructies volgen zonder overgave aan God. En om Gods zegeningen ons te laten overnemen moeten we overgeven aan Zijn Raad voor ons leven.

Daarom zei David:

Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, [Jer. 33:25.] dan was ik in mijn ellende vergaan.”
‭‭Psalmen‬ ‭119:91-92‬ ‭HSV

Het is tijd om over te geven!!!!

Zonder overgave zal er geen herstel of overvloed zijn!!!!

Laten we samen bidden: Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om consistent een overgegeven leven aan U te leven. Amen.