Scroll Top

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Het woord als is voorwaardelijk. Dit betekent dat het niet gewoon automatisch gemanifesteerd wordt zonder onze medewerking. Gods deel is al gedaan, maar wij moeten ons geest, ziel en lichaam opnieuw in lijn brengen om te positioneren overeenkomstig Zijn Woord zodat we de manifestatie ervaren.

Welnu, het Woord van de Heere zegt “als je zult gehoorzamen.”

Wanneer God spreekt over gehoorzaamheid bedoelt Hij geen lippendienst. Hij bedoelt gehoorzaamheid in gedachte, woord and daad. Met andere woorden Gods Woord moeten eerst veranderen hoe u denkt, dit zal ook hetgeen u zegt en vervolgens uw handelen veranderen. Daarom was Abraham gezegend.

zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.”
‭‭Genesis‬ ‭22:17-18‬ ‭HSV

Daarom moest elke ware belijdenis van Gods Woord gepaard gaan met onze acties.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij om altijd gehoorzaam te zijn aan U in Jezus’Naam. Amen.