Scroll Top

Daarom moet u weten dat de HEERE uw God is. Híj is God, de getrouwe God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor wie Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen, tot in duizend generaties.”
‭‭Deuteronomium ‭7:9‬ ‭HSV

God is getrouw te doen wat Hij heeft beloofd. We kunnen alleen getrouw zijn door ons te focussen op Gods getrouwheid, zonder dit zullen we nooit meemaken dat Zijn beloften volbracht worden in ons leven. zullen ervaren God is faithful to do what He has promised.

De sleutel om getrouw te zijn is te weten dat Gods gedachten, als het gaat om Zijn beloften, nooit veranderen, ongeacht onze omstandigheden of houding. Sterker nog, wij zijn degene om onze wil in lijn te brengen met Gods getrouwheid om Zijn gesproken Woord in ons leven te zien gemanifesteerd worden. Want Hij is bij machte te doen wat Hij heeft beloofd. Dus we moeten niet toelaten dat onze fouten of goede daden de bepalende factor is van Gods getrouwheid. He is getrouw aan wat Jezus heeft volbracht voor ons in Zijn bloed. Daarom moet ons geloof in God gefocust zijn op niets anders dan op wat Jezus al voor ons heeft gedaan.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt
en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter,”
Jesaja‬ ‭55:10-11‬ ‭HSV

Focus op Gods getrouwheid om u te herstellen en ervoor zorgt dat u overvloed ervaart!!!!

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”
‭‭Romeinen ‭8:32‬ ‭HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Dank U dat U altijd getrouw bent in mijn ongetrouwheid. Dank U voor de manifestatie van Uw gesproken Woord in mijn leven in Jezus’Naam. Amen.