Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.” ‭Jesaja‬ ‭25:9‬ ‭HSV

Er is kracht wanneer gelijkgestemde mensen met dezelfde problemen op de Heer beginnen te wachten. God zal Zichzelf altijd openbaren omdat zij in hart en denken verbonden zijn en ten tweede God zal hen altijd zalven en bevrijden uit de macht van hun tegenstanders.

Een goed voorbeeld hiervan is handelingen 4. Lees a.u.b. dit gehele hoofdstuk.

Mijn nadruk is op vers 29-31.

Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.” ‭Handelingen ‭4:29-31‬ ‭HSV

Terwijl we op de Heere wachten, moeten we op Hem vertrouwen dat Hij Zichzelf aan ons openbaart, ons zalft en ons red uit de macht van onze tegenstanders.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Eer U Naam op elke wijze in ons leven terwijl wij op U wachten in Jezus’Naam. Amen.