Ik verwacht de HEERE,  mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen.” ‭‭Psalm‬en ‭130:5-6‬ HSV

De morgen van de Bijbeltekst hierboven spreekt over licht. We weten allen dat zonder licht we niet kunnen zien. Licht zorgt ervoor dat we effectief zijn in alle aspecten van ons dagelijks leven.

De Bijbel noemt Jezus Christus het waarachtig Licht die elk mens in de wereld verlichtte.

Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. [Jes. 49:6.]” ‭‭Johannes ‭1:9‬ ‭HSV

Daarom als Gods licht niet in de harten van mensen schijnt, zullen we allen duisternis ervaren ondanks dat we natuurlijk ogen hebben.

Net zoals de zon vanzelfsprekend licht geeft aan planten zonder dat de plant erom hoeft te smeken. Op dezelfde manier wil God Zijn licht schijnen in ons hart wanneer we vrijwillig op Hem wachten. Het is in Gods vermogen om onze kaars (geest of hart) dagelijks te verlichten zodat we constant op de pad die Hij voor ons heeft voorbestemd kunnen wandelen.

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” 2 Korinthe 4:6 HSV

Wanneer we op Zijn Woord mediteren gecombineerd met gebed terwijl we Hem verwachten, zal de Heilige Geest het Licht van God in ons hart laten schijnen naar onze omstandigheden en zal de duisternis verdreven worden.

Terwijl u God verwacht in het bestuderen van Zijn Woord en in gebed, verwacht Zijn licht in uw huidige situatie te schijnen in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Laat uw licht in mijn hart stralen terwijl ik U verwacht in Jezus’Naam. Amen.