Scroll Top

Het is opmerkelijk hoeveel Christenen (!) een horoscoop lezen voor hun vermaak. Satan probeert op jonge leeftijd ons al te laten denken dat dit normaal is. Zo was er laatst op juffendag van mijn zes jarige dochter een waarzegster. Hoewel het allemaal heel onschuldig leek, sprak deze zogenaamde waarzegster wel voorspellingen uit over de kinderen. Mijn andere dochter had weer met iets anders te kampen: Yoga concentratie lessen in de klas! Toestemming van de ouders werd hiervoor niet gevraagd want dit zou educatief zijn?

Als kind zijnde kwam ik zelf ook vroeg in aanraking met duisternis. Mijn Surinaamse-Chinese vader baadde ons elk nieuw jaar met Florida water. Mijn broertje en ik waren van geen kwaad bewust. Het was namelijk heel bijzonder om met bloemen en met vreemd ruikend water te baden. Niet wetende dat we elk nieuwjaar opnieuw aan een demonisch altaar werden geofferd. Nu kan ik mijn vader niet de schuld geven voor zijn onwetendheid. Ik geloof ook dat hij het met de beste intentie heeft gedaan. Echter wat zo onschuldig leek, had wel geestelijke gevolgen voor ons.

imagesGWFU90UR

Op het moment dat ik mijn leven aan Jezus gaf, werd ik afgesneden van de altaar van mijn voorvaderen en geplaatst op het altaar van Christus. Ik had te kampen met geestelijke altaren die generaties voor mij waren gebouwd. God verwacht dat ik mijn kinderen opvoed èn train in ontzag voor Hem. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud is geworden (Spreuken 22:6). Het is niet nodig om dezelfde (geestelijke) fouten te maken als onze voorouders! Doorbreek elke familie cyclus in de naam van Jezus!

Diezelfde nacht zei de Heere tegen Gideon: ‘Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het altaar dat je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de Asjerapaal die ernaast staat om. Bouw voor de Heere je God, een altaar op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte Asjerapaal een vuur om de stier te offeren.’ Richteren 6:25-26 NVB

Als Christen heeft u een hele nieuwe geest ontvangen met de natuur van God Zelf. Net als bij Gideon spreekt God altijd als er iets niet klopt. Want de Heilige Geest communiceert met onze herboren geest voor richting, ook wel de innerlijke getuige genoemd (lees Romeinen 8:16). Dat wil zeggen dat het de taak is van De Heilige Geest om ons wetend te maken.

Maar als de Geest van de waarheid gekomen is, zal Hij jullie de hele waarheid laten zien. Want Hij zal niet Zelf bedenken wat Hij zal zeggen. Hij zal zeggen wat Hij van God moet zeggen. En Hij zal jullie vertellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.” Johannes 16:13 BB

U kunt niet langer meer zeggen dat u niet wist dat u iets verkeerds deed. U ervoer in uw geest dat iets niet klopte en er was onrust bij uw beslissing. Waarom? Uw keuze druiste tegen Gods natuur in. Heeft u deze waarschuwingen van binnenuit helemaal niet? Dan moet u zich afvragen of uw geweten gevoelloos is geworden. Door continue koppig en ongehoorzaam te zijn aan God heeft u de communicatie met Hem zelf ernstig verstoord (1 Timotheüs 4:2). Nogmaals onwetendheid is geen zegen…