In deze maatschappij worden er hoge verwachtingen (op)gelegd aan individuele prestaties, status en eigendommen. Zolang alles maar van de buitenkant er aantrekkelijk uitziet dan is er toch geen vuiltje aan de lucht? Feit blijft wel dat steeds meer Nederlanders te kampen hebben met psychische klachten. Elk jaar zien huisartsen dit aantal alsmaar toenemen.

Als wederom geboren Christenen behoren wij niet hetzelfde te zijn als de mensen van deze wereld! Hoe kan het dat ook vele Christenen gebukt gaan onder psychische klachten? Zo is het voor velen normaal om naar een psycholoog te gaan. Sinds wanneer zoeken we voor onze geestelijke problemen naar een aardse hulpverlening?

Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent opnieuw door God geschapen. Er is een nieuw leven begonnen (2 Corinthiërs 5:17). Deze (ook wel genoemd) wedergeboorte is een geestelijke verandering. Hoewel u qua uiterlijk nog hetzelfde eruit ziet, draagt uw nieuwe geest de natuur van God Zelf! Ziekte, kwalen en kwellingen behoren nu tot het verleden! Halleluja! Al wat God is en alles wat Hij heeft, is u beschikbaar gesteld! Zal u dan niet u recht uitoefenen als Zijn kind?

… moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof…” Hebreeën 12:1-2

God verwacht van ons een proactieve houding als het gaat met het afhandelen van lasten! Focus u op Jezus! U bent in een wedstrijd. Als u let op anderen dan raakt u afgeleid. U wilt toch geen vertraging oplopen? Onderneem actie! Heeft u teveel bagage?

Leg uw last op de Heere en Hij zal u steunen, nooit zal Hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.”

naamloos

U wilt toch de eindstreep halen? Het moet dan afgelopen zijn dat u alles over u heen laat komen en accepteert! Gooi het van u af en pik het niet langer meer! Wordt assertief en ga in de aanval in de Naam van Jezus! GENOEG IS GENOEG! U moet als meer dan een overwinnaar komen uit de strijd! Deze wereld ziet verlangend uit naar het moment waarop zal blijken wie de kinderen van God zijn (Romeinen 8:19 HTB)! U bent misschien wel de enige Bijbel die iemand ooit zal lezen dus laat Jezus zien door uw leven heen!