u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.” 1 Petrus 1:23 HSV

Meestal denken we dat wanneer we Gods Woord bestuderen we God een gunst doen. Maar de waarheid hierbij is: Elke keer dat we Gods Woord bestuderen ontdekken we wie we zijn en van welke substantie we gemaakt zijn.

De Bijbel laat ons duidelijk begrijpen dat we wedergeboren zijn door Gods Woord, die onafbreekbaar is. Dus de enige manier hoe u uw ware identiteit kunt kennen is niet door leuke ideeën, gevoelens, vrienden, aardse familie, verhalenboeken, TV of kranten. U kunt uw ware identiteit alleen ontdekken wanneer u Gods Woord bestudeert.

Daarom zei Jezus: De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Dus het Woord van God is onze levensbron, levensstijl, het voedt ons, behoudt ons en is onze ware identiteit.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij helpt mijzelf te ontdekken terwijl ik Uw Woord bestudeer in Jezus Christus machtige naam. Amen.