Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van de Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”2 Kronieken 20:10:12 HSV

Hetgeen veel mensen tegenwoordig heeft vernietigd, is hoogmoedigheid. We weten teveel voor iemand anders om ons iets te onderwijzen. Dit is het verhaal van de grote koning Josafat. Een man van oorlog. Maar in Zijn tijden van beproeving, verootmoedigde hij zichzelf voor God in gebed. Welnu, we moeten niet eerst wachten totdat er dingen verkeerd gaan, voordat we God gehoorzamen.

Het punt waar ik onze aandacht op wil vestigen is vers twaalf. Hij weigerde om het heft in Zijn handen te nemen. Hij erkende het feit dat zij zwak waren zonder God. Hij erkende ook hun gebrek aan inzicht zonder God om de kwestie af te handelen. En hij toonde ook volledige afhankelijkheid van God om de omstandigheden te veranderen. Zijn ogen waren gericht op God en niet op zijn omstandigheden.

Velen zijn verslagen in hun wandel met God Almachtig, omdat zij de vijf vitale ingrediënten missen in hun dagelijks leven. Deze vijf geweldige sleutels van koning Josafat wordt nederigheid genoemd. Hij onderwierp zich aan God Almachtig, voor Hem (God) te spreken of leiding te geven voordat hij iets doet.

Welnu, in onze dagen willen mensen God Almachtig altijd vertellen hoe zij dingen moeten doen in hun leven in plaats van dat God hen leidt.

Wanneer we leren om onszelf te onderwerpen aan God, is Hij (God Almachtig) altijd bereid om onze strijd op te nemen en ons de overwinning te schenken.

En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” 2 Kronieken 7:14 HSV

Eén van de manieren hoe wij onszelf onderwerpen aan God is door onszelf te geven in gebed en ons Woord bestuderen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om mijzelf altijd in lijn te brengen met Uw wil door gebed en het bestuderen van Uw Woord in Jezus Christus machtige Naam. Amen.