Scroll Top

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja tot de kruisdood.” Filippenzen 2:5-8 HSV

Jezus Christus ons rolmodel, werd wie Hij was door onderwerping. De Bijbel zegt dat Hij Zichzelf vernederde en in alle dingen gehoorzaam was naar God. Hij zette Zijn titels aan de kant om Gods plan en doel voor ons leven te dienen. We zijn waar we zijn door de nederigheid van onze Heer.

Wanneer we de werken van ons vlees niet te gronde richten zodat we het aan God kunnen onderwerpen, zullen we beschaamd worden. Wanneer we niet in nederigheid wandelen dan zullen we uiteindelijk vernederen worden.

Jezus onze Heer slaagde alleen in Zijn opdracht hier op aarde door volledige toewijding.

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keer Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.”1 Petrus 5:5-6 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik verneder mijzelf vandaag en kies ervoor om aan U te onderwerpen door de mij te onderwerpen aan de autoriteit in Uw kerk en in deze wereld die U over mijn leven heeft geplaatst in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

[…] Submit Yourself To God (part 2) Vandaag Onderwerp uzelf aan God (deel 2) Vandaag […]

Comments are closed.