Scroll Top

En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de HEERE u tot koning over Israël gezalfd heeft.” 1 Samuel 15:17 HSV

Dit is het verhaal van Koning Saul in de Bijbel, die weigerde om te onderwerpen aan Gods instructies, waardoor uiteindelijk Zijn zalving van hem werd afgenomen. Lees a.u.b. heel 1 Samuël 15.

Saul weigerde om Gods instructies te gehoorzamen en werd uiteindelijk afgewezen. Vergeet niet, hij was enorm onderdanig en nederig toen God hem verkoos tot het koning zijn.

Wat de ezelinnen betreft, die vandaag al drie dagen zoek zijn, laat dat u niet aan het hart gaan, want ze zijn gevonden. En van wie zal alles zijn wat begerenswaardig is in Israël? Is het niet van u, en van uw hele familie? Toen antwoordde Saul en zei: Ben ik niet een Benjaminiet, uit de kleinste van de stammen van Israël? En is mijn geslacht niet het geringste van al de geslachten uit de stam van Benjamin? Waarom spreekt u mij dan aan met zulke woorden?” 1 Samuel 9:20-21 HSV

Saul zag zichzelf klein in Gods ogen, maar God Almachtig zag Zichzelf als de Grote IK BEN, die met Saul zal zijn om hem te helpen de koning van Israël te zijn, zolang Hij zich onderwerpt aan Hem. Maar toen Saul weigerde om te onderwerpen aan God. Door acht te slaan aan Zijn instructies werd hij vanaf die dag geweigerd een koning te zijn, terwijl de gave van een koning nog steeds in hem werkte. Maar de zalving, de tegenwoordigheid van God, die behoudt en het mogelijk maakt om een koning te zijn was van hem afgenomen.

Het onderwerpen aan God is veel beter dan alle offerandes en rituelen of religieuze tradities en gebruiken die worden beoefend door sommige wedergeboren kinderen van God Almachtig.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij onderdanig te blijven aan uw plannen voor mijn leven, ongeacht de prijs, zelfs in mijn tijd van verhoging in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Submit Yourself To God (part 13) Vandaag Onderwerp uzelf aan God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.