Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,” Filippenzen 2:6 HSV

Jezus Christus onze Heer beschouwde zichzelf nooit gelijk aan God, terwijl Hij de attributen bezat die God God maakte toen Hij op aarde was.

Wij, als kinderen van God, hebben ook net als Jezus Christus dezelfde voorwerpen op aarde. Daarom kwalificeert Hij ons om samen te zitten in hemelse plekken. Maar het geheim van het met Hem in deze positie te functioneren is onderwerping. Net zoals Hij Zich onderwierp aan God Almachtig. Dit is het geheim van het wandelen in kracht en autoriteit.

..en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,” Efeziërs 2:6 HSV

Die positie zegt ons dat we hoog boven alle satanische cohorten zijn geplaatst onder de autoriteit van onze Meester Jezus. Dus om in deze positie van autoriteit te functioneren, moeten we ons hetzelfde gedragen zoals Jezus zich gedroeg met God door instructies op te volgen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader,
Ik dank U voor Uw Woord. Help mij elke instructie van U te volgen, zodat ik effectief kan functioneren in mijn positie van kracht en authoriteit, die U mij gegeven heeft, tegen satanische cohorten in Christus. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.