Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheus 6:31-33 HSV

Eén van de trucjes van de vijand is om ons bezorgd te maken. En wanneer wij vol angstaanvallen zitten, verliezen wij grip op de God die ons beloofd heeft dat Hij zal voorzien in al onze noden. God heeft ons niet gevraagd om vervuld te zijn met de zorgen van dit leven. Maar Hij verwacht van ons dat wij ons bezighouden met de dingen uit Zijn Koninkrijk en Hij zorgt er dan voor dat er in onze noden wordt voorzien.

Er is niemand die in een bedrijf werkt en zijn of haar beloning niet aan het eind van de maand ontvangt.

Uw ommekeer zal alleen in uw leven plaatsvinden als u uzelf op uw opdracht en degene die u de opdracht heeft gegeven richt. In dit geval is God onze alles en Hij garandeert ons door Zijn Woord dat Hij in onze noden zal voorzien. Maar Hij zei: “wij moeten ons eerst op Zijn Koninkrijk richten en Hij zal er dan voor zorgen dat er in onze noden wordt voorzien.”

Koning David begreep deze grote waarheid en hij zei:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Psalm 23:1 HSV

Geen reden tot zorgen. Richt u gewoon op God Almachtig, die u uit de duisternis en in Zijn Licht heeft geroepen. Hij zal u rust geven en ervoor zorgen dat u een ommekeer in uw situatie zal ervaren in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw U als mijn Herder en ik weet dat het mij in niets zal ontbreken in Jezus Christus machtige Naam, Amen.