Scroll Top

Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, Ik zeg u: U zult daar beslist niet uitkomen, voordat u de laatste kwadrant betaald hebt.” Mattheus 5:23-26 HSV

Eén van de hindernissen voor een onbeantwoord gebed is onvergeving. Elke keer dat de Bijbel spreekt over verzoening, brengt het ons terug bij het kruis waar Jezus is gestorven voor onze zonden om vrede te sluiten met Zijn bloed, zodat we voor al onze zonden vergeven kunnen zijn door God Almachtig.

Dus we worden hetzelfde bevolen wanneer we een ommekeer moeten ervaren in ons eigen leven of ons verzoek ingewilligd zien worden van boven in Jezus Christus machtige Naam. Gebed is een vorm van offergave. We kunnen ons verzoek niet naar God toe brengen met haat in ons hart. Haat is een teken dat we niet in God geloven. En een garantie voor gebedsverhoring is voor diegene die zijn wil heeft aan dat van God Almachtig. We kunnen niet zeggen dat we iets aan God hebben overgegeven wanneer we nog haat in ons hebben die over ons hart regeert.

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.” Markus 11:25-26 HSV

Het is tijd om onvergeving los te laten in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vergeef iedereen die mij heeft beledigd in Jezus Christus machtige Naam. Amen.