Scroll Top

Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruikje met olie. Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen en sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op te stromen. Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft.” 2 Koningen 4:1-7 HSV

Wonderen gebeuren nog steeds. Een wonder is iets wat men niet op natuurlijke wijze kan bereiken. Gelooft u in wonderen. Het is tijd voor u om te geloven dat de God van het bovennatuurlijke er één voor u zal uitvoeren. Misschien is uw verhaal zoals deze dame met een grote schuld. Misschien bent u ziek en hebben de dokters u opgegeven. Misschien bent u al enige tijd op zoek naar een baan en kunt u niets vinden. Wat u ook meemaakt of uw wat uw zaak dan ook is, net zoals de dame haar situatie aan God overgaf en Hem geloofde voor een ommekeer, zo wil God Almachtig ook aan u een wonder geven.

Als een wonder iets is wat alleen God tot stand kan brengen, dan bemoedig ik u vandaag om alleen naar Hem te kijken en Hem te geloven voor een ommekeer wonder.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.” Psalmen 121:1-3 HSV

Het is tijd dat u naar God Almachtig kijkt en weigert om neergeslagen te worden. Uw hulp komt uw kant op in Jezus Christus machtige Naam. Net zoals de God Almachtig een wonder uitvoerde voor deze dame door de profeet. Geloof het gewoon en richt uw ogen op God. Want uw tijd is gekomen om de grootheid van God te ervaren in uw leven in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof U voor een wonder. Ik aanvaard mijn beperkingen, maar ik reik uit naar U, Die ongelimiteerd is en geloof U dat u een bovennatuurlijk wonder in mijn situatie zult verrichten. Dank U Vader voor een wonder in mijn leven, want u bent de grote “IK BEN”. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Turnaround experience with God… Vandaag Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.