Scroll Top

En hij zei: Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u:  Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn.” 2 Kronieken 20:15-17 HSV

De waarheid is dat God ons niet heeft geroepen om een strijd uit te vechten. Hij zei dat de strijd aan Hem is. En bovendien, de strijd is al gewonnen en onze tegenstander satan is al verslagen.

Ik hoor iemand zeggen: als de strijd al gewonnen is, waarom ga ik dan door deze uitdaging heen? Het is omdat de duivel een leugenaar is en wilt dat u zijn leugen gelooft en daaraan toegeeft. Maar u moet leren om in uw situatie net als Josafat en zijn gezelschap te handelen, om een ommekeer te ervaren.

De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.” 2 Kronieken 20:20 AMP

In plaats van te geloven in de satans leugens en intimidatie over uw leven, doet u het tegenovergestelde! Geef uzelf volledig over, geef uzelf over aan Gods instructies met uw gehele hart. Ik garandeer u in Jezus Christus machtige Naam, u zult een ommekeer zien. God Almachtig is de Enige die de kracht en het vermogen heeft een mens op te richten en te behoeden van vallen. Dus vertrouw niet in uw eigen kunnen door te kijken naar uw omstandigheden maar vertrouw in de Heer God Almachtig.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” Jesaja 41:10 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik geloof in Uw Woord voor mij en ik geef mij eraan over. Dank U dat Uw Woord spoedig wordt volbracht in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

Comments (1)

[…] Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag Turnaround experience with God… Vandaag […]

Comments are closed.